چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


شرکت AMP تولید کننده انواع سوپاپ دود و هوا، گاید سوپاپ جهت کلیه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و اتومبیل که از سال 1940 در لهستان شروع به فعالیت نموده و در سال 2003 موفق به اخذ مدال برتر اروپا در صنعت سوپاپ گردیده است.

آریاتراک در سال 2000 همکاری خود را با AMP آغاز و در سال 2004 موفق به اخذ نمایندگی انحصاری از این شرکت گردید.