چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟
1- کلیه سنسورهای حرارت، فشار و مغناطیسی

2- کلیه آمپرهای نمایشگر حرارت، آب، روغن، گازوییل، دینام و ساعت کار (جهت ماشین آلات ولوو و لیبهر)