چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


ماشین‌های آسفالت تراش

ماشین‌های آسفالت تراش


آسفالت‌تراش‌ها ماشین‌آلاتی هستند که به دلیل دارا بودن درامی مملو از پیک یا تیغچه‌های تراش بر روی سطح آسفالت در اثر غلطیدن موجب تراش آسفالت جاده ها و خیابانها می‌شوند ماشین‌های آسفالت تراش در قدیم جمع‌آوری آسفالت فرسوده توسط بلدوزر، گریدر صورت می‌گرفت که این عمل موجب بروز صدمه به بستر آسفالت خیابانها و جاده ها می گردید

  • آسفالت تراش ها در دو نوع لاستیکی و زنجیری موجود می باشند
  • آسفالت تراشیده شده از سطح زمین، توسط درام بر روی نوار نقاله هایی که در زیر دستگاه طراحی و ایجاد گردیده است
  • غلطیدن موجب تراش آسفالت جاده ها و خیابانها می‌شوند