چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


شاول

شاول


شاولها بیل‌های مکانیکی زنجیری می‌باشند که علیرغم موتور قوی دارای دکل تقویت شده و قدرتمندی بوده که قابلیت برداشت و بارگیری خاک و تراشه بیشتری را با توجه به حجم بالای باکت خود دارا می‌باشند شاول یکی از تفاوت‌های شاولها و بیل‌های مکانیکی حالت عکس قرار گرفتن باکت دستگاه نسبت به دکل می‌باشد

  • در واقع باکت شاولها همانند لودرها به بیرون طراحی و اجرا شده است
  • بنابراین با توجه به قدرت موتور بالا و نیز دکل و باکت تقویت شده
  • می‌توان از آنها در حفاری زمین‌های سخت نیز استفاده نمود