چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


دام تراک

دام تراک


دام تراک ها کامیونهایی هستند که گنجایش بارگیری بیشتری را نسبت به سایر کامیونها دارند دام تراک این کامیونها به دلیل دارا بودن موتور قدرتمند و نیز باکت مستحکم و حجیم جهت حمل مصالح و سنگهای معدنی در معادن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین دلیل به این ماشین آلات کامیونهای معدن گفته می‌شود