چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


بولدوزر

بولدوزر


بولدوزر :
بلدوزر یکی از مهمترین ماشین‌آلات راهساری، معدنی بوده که در پروژه های عمرانی کاربرد فراوانی دارد. بلدوزرها تماما از نوع زنجیری بوده و در طراحی ساخت این ماشین‌آلات در قسمت جلوی دستگاه، بیل (تیغه) به سبکی طراحی گردیده که قابلیت تغییر زاویه به طرفین و نیز تغییر ارتفاع به سمت بالا و پایین دارند که البته این تغییر ارتفاع نسبت به لودر بسیار محدود بوده ولی نحوه قرارگرفتن بیل در جلو دستگاه با توجه به اتکای آن به کمان فولادی که دقیقا در پشت بیل و جلو دستگاه و نیز نحوه قرار گرفتن جک‌ها در پشت بیل از قدرت زیادی جهت تراشیدن، گود کردن، دپو کردن مواد( خاک، شن، ماسه، سنگ و ...) برخوردار می‌باشند.

در پشت این ماشین ریپرهایی( کلنگ هایی) تعبیه شده که به واسطه داشتن جک‌های هیدرولیکی قوی قابلیت تغییر ارتفاع به سمت بالا و پایین داشته و با داشتن این ویژگی از این کلنگ‌ها به منظور خرد کردن، بیرون کشیدن صخره‌های بزرگ از بستر زمین جهت شخم زدن، تسطیح خاک و اراضی استفاده می‌گردد.

با توجه به اینکه بولدوزرها فاقد فرمان بوده، مانور و حرکت این ماشین بر روی دو رشته زنجیر که در زیر دستگاه قرار گرفته نسبت به لودرها بسیار سختر می‌باشد، به طوریکه جهت دور زدن و تغییر مسیر دستگاه به طرفین، اپراتور با در اختیار داشتن دو اهرم موجب تغییر و یا ممانعت حرکت زنجیر نسبت به زنجیر طرف مقابل گردیده و در نهایت باعث تغییر مسیر به طرفین و یا دور زدن
کامل دستگاه می‌گردد.

در بولدوزرهای جدید علاوه بر قابلیت های فوق، جهت تغییر مسیر و دور زدن با توجه به اینکه دو محور زنجیر به طور کامل از یکدیگر جدا می‌باشند، در صورتی که زنجیرها در جهت مخالف یکدیگر به حرکت درآیند موجب چرخش دستگاه در حالت درجا می‌گردد که این ویژگی در بولدوزرها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بولدوزر بلدوزرها تماما از نوع زنجیری بوده و در طراحی ساخت این ماشین‌آلات در قسمت جلوی دستگاه، بیل (تیغه) به سبکی طراحی گردیده که قابلیت تغییر زاویه به طرفین و نیز تغییر ارتفاع به سمت بالا و پایین دارند

  • بیرون کشیدن صخره‌های بزرگ از بستر زمین جهت شخم زدن، تسطیح خاک و اراضی استفاده می‌گردد

  • جک‌ها در پشت بیل از قدرت زیادی جهت تراشیدن، گود کردن، دپو کردن مواد( خاک، شن، ماسه، سنگ و ...) برخوردار می‌باشند

  • قرارگرفتن بیل در جلو دستگاه با توجه به اتکای آن به کمان فولادی که دقیقا در پشت بیل و جلو دستگاه و نیز نحوه قرار گرفتن